Scheidingsbemiddeling

Wanneer een relatie tussen twee partners onder druk komt te staan of tot een einde komt, lopen de emoties vaak hoog op. Daarom plaats ik in mijn bemiddelingen en begeleidingen die emoties altijd in perspectief en probeer ik vandaaruit verbindend te werken. Zo vermijd je escalaties. Ik streef ernaar om mensen opnieuw in hun kracht te zetten, zodat ze samen met hun (voormalige) partner tot een goede en aanvaardbare oplossing kunnen komen voor zichzelf én hun kinderen.

Geen partners, wel ouders

Kinderen nemen in mijn begeleidingen en bemiddelingen een centrale plaats in. Zeker bij een scheiding. Ik help ex-partners inzien dat ze wel nog samen ouders zijn, en begeleid hen om de scheiding te bekijken door de ogen van hun kind(eren). Ik vind het essentieel dat de stem van een kind altijd gehoord wordt.

Focus op de oplossing én de toekomst

Ik hanteer een oplossingsgerichte aanpak vanuit de centrale vraag: hoe zien jullie de toekomst? We kijken samen met alle leden van het (nieuw samengesteld) gezin vooruit en proberen tot een oplossing te komen die iedereen kan dragen. Ik moedig alle partijen aan en ondersteun hen om zelf oplossingen aan te reiken. Zo komen (ex-)partners tot een overeenkomst die echt van hen is, en hen niet opgedrongen is.

In mensentaal

Een bemiddeling heeft ook een juridisch luik. Ik vind het belangrijk om de mensen die ik begeleid, de juiste juridische informatie te geven. Altijd in mensentaal. Zo begrijpen ze de juridische en praktische implicaties van hun scheiding, kunnen ze hun mogelijkheden correct inschatten én de juiste keuzes maken.